loading

Preventivní prohlídky a očkování

 

Věk dítěte

Preventivní prohlídka a očkování

po příchodu domů

první vyšetření novorozence, lze se domluvit i na návštěvě doma

14. den

preventivní prohlídka, žádanka na ortopedické vyšetření kyčlí

6. týden

preventivní prohlídka

3. měsíc

preventivní prohlídka, zahájení očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B

4. měsíc

preventivní prohlídka

5.měsíc

přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilvým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B

6. měsíc

preventivní prohlídka

8. měsíc

preventivní prohlídka

10. měsíc

preventivní prohlídka

12. měsíc

preventivní prohlídka, přeočkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, hemofilovým infekcím, dětské přenosné obrně a virové hepatitidě typu B

13. – 18. měsíc

očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

18. měsíc

preventivní prohlídka

3. rok

preventivní prohlídka

5. rok

preventivní prohlídka, očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli

5. – 6. rok

očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám

7. rok

preventivní prohlídka

9. rok

preventivní prohlídka

10. rok

očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, dětské přenosné obrně

11. rok

preventivní prohlídka

13. rok

preventivní prohlídka

15. rok

preventivní prohlídka

17. rok

preventivní prohlídka

19. rok

výstupní preventivní prohlídka

Dále provádíme nadstandardní očkování:

 • proti pneumokokovým infekcím  (v kojeneckém věku úhrada zdravotními pojišťovnami)
 • proti meningokokovým onemocněním (v kojeneckém věku a od 14. do 15. narozenin úhrada zdravotními pojišťovnami)
 • proti karcinomu děložního čípku (od 13. do 14. narozenin úhrada zdravotními pojišťovnami)
 • proti rotavirovým průjmům – od 6 týdnů
 • proti klíšťové encefalitidě – od 3 let
 • proti žloutence typu A – od 1 roku
 • proti planým neštovicím – od 1 roku
 • proti chřipce – sezonně u vybrané skupiny dětí

Při preventivních prohlídkách dětí se provádí:

Vstupní preventivní vyšetření a preventivní vyšetření dětí do 3 let

(vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 5 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců)

 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do komplexní péče, získání základních kontaktních údajů
 • anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
  1. zjištění délky dítěte, hmotnosti  a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
  2. interní vyšetření
  3. vyšetření psychomotorického vývoje – diagnostická rozvaha, závěr a poučení o výživě
  4. orientační vyšetření sluchu v 8. měsíci, orientační vyšetření zraku ve 4.-5. měsíci

Periodické vyšetření dětí od 3 let do dospělosti

(ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců = výstupní)

 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření
 • vyšetření očí a zraku
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření genitálu
Změnit jazyk